Walki warszawskie

Najazd niemiecko słowacki na Polskę skończył się niestety klęską naszej armii. Przewaga wroga była zbyt duża i zbyt silna. Po zakończeniu walk na znak zwycięstwa została zorganizowana huczna dziesięciotysięczna parada, 5 października niedaleko Popradu przy udziale wielu ważnych niemieckich gości odbyło się wielkie świętowanie sukcesu. Dopełnieniem całej uroczystości było odśpiewanie hymnu zarówno słowackiego jak i niemieckiego, dokonano także przeglądu wojsk. Weterani wojenni zostali ozdobieni specjalnym Krzyżem Zwycięstwa. Na znak wielkiego oddania Niemcom, jak i w podziękowaniu za wszystko dwie główne ulice Popradu zostały nazwane ulicami Andrzeja Hlinki i Adolfa Hitlera. Słowacja nie została wybrana bez przyczyny na niemieckiego sojusznika, Hitler zdawał sobie sprawę, iż położenie geograficzne tego państwa pomoże mu zdobyć zwycięstwo, i tak też się stało. Dodatkowo Polska i Słowacja pozostawały w konflikcie już wcześniej, co jeszcze bardziej zmotywowało władze Słowackie do wstąpienia w taki układ.

Bitwa nad Bzura

Bez wątpienia jedną z największych bitew, jakie zostały stoczone we wrześniowej kampanii był bitwa nad Bzurą, która trwała od dziewiątego do dwudziestego września 1939 roku. Walki odbywały się w okolicach Łęczyca-Kutno-Łowicz-Sochaczew. Do walk stanęła armia Poznań na czele z generałem Kutrzebą, armia Pomorze dowodzona przez generała Władysława, Bortnowskiego. Początkowo udało się odnieść kilka zwycięstwo, głównie, dlatego iż Niemcy nie przypuszczali, iż polscy żołnierze są aż tak przygotowani do walk, jednak z biegiem czasu wojsko zostało bardzo zdziesiątkowane, Niemcy zmusili do odwrotu. W krwawych starciach II wojny światowej ucierpiało wielu żołnierzy jak i cywilów. Podczas kampanii wrześniowej tylko nielicznym żołnierzom udało się przedostać do Warszawy, przede wszystkim oswobodzić z niewoli.

Atak niemiecki na Polskę, w której uczestniczyła Słowacja posiadał kilka haniebnych zagrań, zwłaszcza jedno, przez które zginął dowódca z batalionu Dukla jak i oficer, którzy podstępem zostali zwabieni do granicznego sztabu, po czym zostali oni uprowadzeni, w sposób brutalny i nieludzki przesłuchani i zastrzeleni. Podwładni sprzeciwiając się decyzji wydanej przez swych zwierzchników wykonali akt zemsty podpalając obiekt słowackiej strażnicy. Początkowo ten haniebny czyn zostawał w tajemnicy, ciało zamordowanego pułkownika wróg oddał dopiero 5 września. Takie niecne zachowanie ze strony naszych sąsiadów wywołało falę protestów i agresji. Niestety znaczna przewaga nieprzyjaciela uniemożliwiała podjęcie jakichkolwiek działań by temu zapobiec.

Wybuch II wojny światowej był nieunikniony, zwłaszcza, że do władzy doszedł Adolf Hitler. Działania agresora zostały rozpoczęte początkiem września 1939 roku. Walki rozgorzały w całym kraju, jednak pomimo dobrego przygotowania ze strony polski siły niemieckie zdołały zapanować nas naszym terytorium. Doskonale działało jednak polskie podziemie i to właśnie dzięki niemu udało się zdobyć bardzo istotne informacje, iż wojska nieprzyjaciela grupują się na wschodzie. Taka informacja została przekazana Stalinowi, który mimo wszystko ufał Hitlerowi i wierzył, że wcześniej podpisany z nim układ będzie respektowany a poszczególne jednostki zostały przeniesione tylko ze względu na ochronę w przypadku brytyjskiego ataku. ZSRR uśpione taką odpowiedzią nadal zaopatrywało III Rzeszę w artykuły spożywcze. Pomimo zapewnień ze strony Hitlera wśród żołnierzy powstał niepokój, stosunki radziecko- niemieckie uległy zmianie. W tym czasie Niemcy już przygotowywali się do zbrojnego ataku na ZSRR, szukając sprzymierzeńców by móc skutecznie rozpocząć działania wojenne. Pakt zawarty pomiędzy tymi krajami został zerwany, nastąpił etap przełomowy i rozpoczęcie zbrojnego wystąpienia przeciwko byłemu sojusznikowi. W podobnej sytuacji znajdowała się tez Słowacja, Hitler zmusił ówczesnego prezydenta do oddania mu państwa we władanie grożąc atakiem. Niemiecki przywódca chciał w ten sposób ułatwić sobie dostęp do polski

Walki warszawskie

Przed sama kapitulacją Warszawy, napłynął rozkaz od naczelnego wodza by została utworzona konspiracja wojskowa. Przez ten czas zostało zgromadzone grono oficerów, którym udało się uniknąć niewoli, dzięki temu powstało silne konspiracyjne wojsk. Początkowo zostało nazwane Służba Zwycięstwu polski, po czym została zmieniona na Związek Walki Zbrojnej i ostatecznie na Armia Krajowa. Głównym organizatorem był generał Stefan Rowecki, znany pod pseudonimem Grot. Był on z początku dowódcą sztabu, po czym głównym komendantem. Niestety został schwytany przez Gestapo i jego miejsce zajął Tadeusz Komorowski. Żołnierze zgromadzeni do tej konspiracji byli główna częścią zbrojnych sił naszego kraju, odegrali znacząca rolę w Polskim państwie podziemnym. Do głównych celów tego konspiracyjnego wojska należało przeprowadzenie a także przygotowanie powstania powszechnego w momencie, gdy nadejdzie front, lub, gdy siły Niemieckie będą w fazie załamania. W Armii Krajowej tworzone były struktury, szkolono oficerów jak i gromadzono potrzebny sprzęt. .

Bez wątpienia najtragiczniejszym i najbardziej krwawym wydarzeniem w całej światowej historii była II Wojna Światowa. Ten wielki zbrojny konflikt wywarł duże piętno na wszystkich państwach, zginęło w nim miliony niewinnych ludzi w tym kobiety i dzieci. Za datę rozpoczęcia wojny uważa się 1 września 1939 roku. Głównymi udziałowcami tej krwawej masakry były państwa Osi i alianci. Ataki rozpoczęły się wtargnięciem do naszego kraju i pomimo silnej obrony Polska nie była w stanie stawić czoła tak silnemu najeźdźcy. Po klęsce rządy nad państwem przejęła III Rzesza i ZSRR, wykluczając wszystko, co wiązało się z naszym krajem wedle traktatu podpisanego 28 września. Okupanci niestety bardzo rygorystycznie traktowali mieszkańców podległego im terytorium, niejednokrotnie dopuszczając się mordu i nieludzkiego traktowania. Wspomnienie tego tragicznego wydarzenia po dzień dzisiejszy budzi w wielu obywatelach lek i mieszane uczucia, zwłaszcza w tych, którym udało się przeżyć i na własnej skórze doświadczyli cierpienia.

Hitlerowskie ataki wojenne

Tragiczne wydarzenia z września 1939 roku zapoczątkowały hitlerowski Niemcy krwawym atakiem na Polskę. Niestety nasz kraj był bezsilny wobec tak groźnego najeźdźcy w dodatku, iż do zbrojnego konfliktu przyłączył się związek Radziecki, który także wystąpił przeciw Polsce. Pomimo utworzenia silnej obrony, Polska nie zdołała odeprzeć ataku. Kilkanaście tygodni po Polskiej kapitulacji ci sami agresorzy zaatakowali Norwegię i Danię, które także nie poradziły sobie w walce. W tym samym czasie, gdy wojna wrzała w całej Europie także starcia prowadzono w Afryce, jednak armia niemiecko-włoska została wyparta z Czarnego Lądu. W 1941 roku armia Hitlera zaczęła wcielać w życie plan Barbarossa, polegał on na zajmowaniu terytorium należącego do ZSRR. Niemcy w bardzo szybkim tempie zdobywali poszczególne regiony tego państwa. Wojska utworzone przez Adolfa Hitlera były bezwzględne, realizowały założone cele nie zważając na nic. Wojna pochłonęła miliony ofiar, w tym tysiące żołnierzy i niewinnych cywilów.